Aktualita

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
září jsme vypsali semináře, které jsme chtěli realizovat. Vzhledem k nízkému zájmu nemůžeme žádný seminář otevřít.. Velice se omlouváme. 
 
 
Přejeme vám klid na školní práci.
 
 
Mgr. Jiří Kubíče, ředitel o.p.s.
PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D.,manažerka vzdělávání

 

                               

 

Číslo

Názvy programů

Počet hodin

Cena

Termín konání

65

Příprava tanečního vystoupení na školní akademii -
MgA. Helena Peerová

 

6 1100

3. 11. 2021

30

Dyslexie a dysortografie prakticky – 

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

6

1200

8. 11. 2021

90

Nové básničky a písničky v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1100

19. 11. 2021

49

Hudebně pohyvová výchova - inspirace pro čtyři roční období  –

MgA. Helena Peerová

6

1100

24. 11. 2021

 

     

 

40

Taneční příprava pro předškoláky –

MgA. Helena Peerová

6

1100

10. 11. 2021

17

Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz-příčiny, důsledky a řešení - Jan Průša

6

1100

29. 11. 2021

45

Jóga pro dětí předškolního a mladšího školního věku – Ing. Dagmar Lišková

6

1200

12. 11. 2021

 

       

89

Pohybové aktivity v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1100

26. 11. 2021

93

Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku –

Mgr. Andrea Kupcová

6

1200

22. 11. 2021

95

Od kamínku ke krajce – práce s drobným materiálem - Mgr. Lenka Vlachová

6

1200

1. 11. 2021

38

Comenia Script® - metodika psaní –

Mgr. Jana Valentová

6 + 2 1200 25. 11. 2021

71

Nové podněty pro relaxaci, pohyb a práci s vlastním tělem – Mgr. Adéla Mikulová

4

900

Termín bude upřesněn

 

       

 

NabídkaPodzim2021.docx