Aktualita

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v současnosti je připravena nová nabídka vzdělávacích programů na II. pololetí školního roku 2019/2020.  Nadále budeme nabízít především jednodenní semináře, ale i  máme akreditované šablony v rozsahu 16 - 24 hodin. Rovněž můžeme nabídnout i semináře pro pedagogy školy, které byste mohli realizovat přímo na Vašem pracovišti. Pevně věříme, že si z nabídky vyberete ten nejvhodnější seminář. Rovněž budeme pořádat semináře k metodice psaní Comenia Script.

                                 

Mgr. Jiří Kubíče, ředitel o.p.s.

PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., manažerka vzdělávání

Ke stažení: NabídkaJaro2020.docx (1111436)

 

 

  Program jaro 2020 

Nejbližší seminář:
13. 3. 2020 - Jóga pro děti - lektorka Ing. Dagmar Liškoví - zahájení v 9.00 hodin, předpokládaný konec ve 14,30 hodin. Cena 1200.- Kč. Místo konání Jógacentrum Blanická 17, Praha 2 

Přihlášky: (uveďte prosím: titul, jméno, příjmení, datum narození a IČ školy)

mailem - kubicova.studio@seznam.cz, kubice.studio@seznam.cz

telefonem - 725 836 714, 725 845 550

Poznámka: v pozvánce, kterou obdržíte týden před konáním semináře, bude upřesněno místo konání

Nabídka seminářů – únor – červen 2020

Číslo

Názvy programů

 

Počet hodin

Cena

Termín konání

65

Příprava tanečního vystoupení na školní akademii - MgA. Helena Peerová

6

1100

Pá 6. 3. 2020

38

Comenia Script® - metodika psaní –

Mgr. Jana Valentová

6 + 2

1200

Čt 19. 3. 2020

89

Pohybové aktivity v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1100

Pá 20. 3. 2020

30

Dyslexie a dysortografie prakticky –

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

6

1200

Čt 26. 3. 2020

71

Nové podněty pro relaxaci, pohyb a práci s vlastním tělem – Mgr. Adéla Mikulová

4

900

Čt 2. 4. 2020

40

Taneční příprava pro předškoláky –

MgA. Helena Peerová

6

1100

Pá 3. 4. 2020

45

Jóga pro dětí předškolního a mladšího školního věku – Ing. Dagmar Lišková

6

1200

Pá 13. 3. 2020

24

Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí -

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

6

1100

Čt 16. 4. 2020

79

Rozvoj hudební gramotnosti v ZŠ – Monika Veřtátová (+ materiály)

6

1100

+ 200

Pá 17. 4. 2020

 

92

Tvůrčí psaní jako součást výuky českého jazyka - Mgr. Mathej Thomka

6

1200

Po 20. 4. 2020

93

Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Andrea Kupcová

6

1200

Čt 23. 4. 2020

83

Pojďme si hrát do přírody aneb zásoba her pro děti v přírodě, na procházce nebo na hřišti - Mgr. Michal Adamec

6

1100

Pá 24. 4. 2020

17

Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz-příčiny, důsledky a řešení - Jan Průša

6

1100

Pá 27. 4. 2020

41

Jak zvládnout klíčové kompetence v mateřské škole – Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

6

1200

Čt 30. 4. 2020

38

Comenia Script® - metodika psaní –

Mgr. Jana Valentová

6 + 2

1200

Čt 28. 5. 2020

94

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí

6

1200

Dle dohody