Aktualita

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Studio aktivit a vzdělávaní o.p.s. po coronavirové pauze nabízí pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol na podzim školního roku 2022/23 tři semináře (viz níže).  

Doufám, že si z naší nabídky vyberete pro vás prospěšný vzdělávací program a můžete se hlásit na kontaktní maily kubice.studio@seznam.cz nebo kubicova.studio@seznam.cz.

Můžete se hlásit i telefonicky na čísla:

725 845 550 - Kubíče nebo 725 836 714 - Kubíčová

V přihlášce prosím uveďte: číslo kurzu, titul, jméno, příjmení a datum narození zájemce a IČ školy.

Přibližně týden před konání, obdržíte pozvánku s místem konání a dalšími podrobnostmi.

 

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jiří Kubíče, ředitel o.p.s.

PhD. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., manažerka vzdělávání

Č.

Názvy programů

 

Počet hodin

Cena

Termín konání

1

Hudebně pohybová výchova – inspirace pro čtyři roční období –

MgA. Helena Peerová

6

1300

Čtvrtek 20.10.

12.00 hod.

2

Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku – Mgr. Andrea Kupcová

6

1300

Čtvrtek 3.11.

9.00 hod.

3

Pohybové aktivity v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1300

Středa 9.11.

9.00 hod.