Aktualita

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s pandemii nového typu koronaviru jsme zrušili všechny plánované vzdělávací akce do konce června 2020 a přesunuli je na podzim příštího školního roku. S lektory domluvíme nové termíny, které vám oznámíme.
 
Výjimkou je seminář Comenia Script, který plánujeme realizovat v přípravném týdnu ve čtvrtek 27. 8. 2020 v Praze. Pokud 
máte zájem napište nám: titul, jméno, příjmení, datum narození, (vhodný je i osobní mail) přihlášených a IČ školy.
Na seminář kolegyně budete pozvána mailem.
 
Přejeme vám krásné jaro a klid na práci.
 
Mgr. Jiří Kubíče, ředitel o.p.s.
PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D.,manažerka vzdělávání

 

                                

Ke stažení: Nabídka Podzim 2020.pdf (644389)

 

Číslo

Názvy programů

Počet hodin

Cena

Termín konání

38

Comenia Script® - metodika psaní –

Mgr. Jana Valentová

6 + 2

1200

Čt 27. 8. 2020

30

Dyslexie a dysortografie prakticky –

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

6

1200

2. 10. 2020

90

Nové básničky a písničky v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1100

Pá 6. 10. 2020

65

Příprava tanečního vystoupení na školní akademii - MgA. Helena Peerová

6

1100

St 7. 10. 2020

83

Pojďme si hrát do přírody aneb zásoba her pro děti v přírodě, na procházce nebo na hřišti - Mgr. Michal Adamec

6

1100

Pá 9. 10. 2020

40

Taneční příprava pro předškoláky –

MgA. Helena Peerová

6

1100

Út 13. 10. 2020

17

Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz-příčiny, důsledky a řešení - Jan Průša

6

1100

Čt 15. 10. 2020

45

Jóga pro dětí předškolního a mladšího školního věku – Ing. Dagmar Lišková

6

1200

Pá 16. 10. 2020

N 1

 

Využití aplikací Google v prezenčním i distančním vzdělávání –

Kristýna Herinková

6

1200

So 17. 10. 2020

89

Pohybové aktivity v MŠ –

Mgr. Dana Cejpková

6

1100

Pá 23. 10. 2020

93

Rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku –

Mgr. Andrea Kupcová

6

1200

Čt 5. 11. 2020

95

Od kamínku ke krajce – práce s drobným materiálem - Mgr. Lenka Vlachová

6

1200

Pá 20. 11. 2020

24

Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí - PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

6

1100

Pá 27. 11. 2020

71

Nové podněty pro relaxaci, pohyb a práci s vlastním tělem – Mgr. Adéla Mikulová

4

900

Út 30. 11. 2020

92

Tvůrčí psaní jako součást výuky českého jazyka - Mgr. Mathej Thomka

6

1200

Termín dle dohody

94

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí – Mgr. Anežka Kejřová

6

1200

Termín dle dohody

41

Jak zvládnout klíčové kompetence v mateřské škole – Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

6

1200

Termín dle dohody

79

Rozvoj hudební gramotnosti v ZŠ – Monika Veřtátová (+ materiály)

6

1100

+ 200

Termín dle dohody