Hodnocení účastníků

Výběr z hodnocení účastnic na seminářích v období leden - duben 2014

 

Pohybově vzdělávací seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ - 5. 3. 2014 - lektorka Mgr. Adéla
Mikulová

Milá, vše v dostatečném rozsahu
vysvětlila, zodpověděla všechny dotazy, dobré rady - učitelka 1,5 roku praxe.
Příjemný projev, klad spatřuji v názorných ukázkách - učitelka 2 roky
praxe. Výborně - učitelka 5 let praxe.

Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků. Úraz - příčiny, důsledky a řešení - 11. 3.
2014 - lektor - Jan Průša

Seminář splnil mé očekávání, byla jsem
nadšená - učitelka 19 let. Pozitivní - zaujal a stále držel pozornost - vychovatelka
ŠD 0,5 roku praxe. Dobré. Nudné téma podané zábavně - učitelka ZŠ 9 let praxe.

Kázeňské problémy u dětí předškolního věku - 24. 3. 2014 - lektorka - Doc. PaedDr. Olga
Zelinková, CSc.

Velice kladně hodnotím, výborná vzájemná
konverzace učitelé x lektorka - učitelka MŠ 32 let praxe. Vyčerpávající,
přirozené, srozumitelné, lidský přístup - učitelka MŠ 18 let praxe. Vystoupení
profesionální, výborné, vyčerpávající, množství publikací, činnost lektorky -
obdivuhodné nasazení - učitelka MŠ 30 let praxe. Paní docentka je velmi
vstřícná, sympatická, z praxe - učitelka MŠ 28 let praxe. 

Hrajeme si s pohádkami - pohádka jako východisko pro tvořivou námětovou hru dětí -
2. 4. 2014 - lektorka Mgr. Krista Bláhová

Velice zajímavé a zábavné. Po celou dobu
semináře jsem se bavila a navíc si domů nesu spoustu tipů a nápadů! Perfektní!
- učitelka MŠ 2 roky praxe. Profesionální, informace použitelné v praxi,
zajímavé - učitelka 1 rok praxe. Osobitá, promyšlený seminář, velmi příjemné,
moc inspirativních činností!!! - učitelka 1 rok praxe.

Jak vést efektivní rozhovor s rodiči - 10. 4. 2014 - lektorka PhDr. Simona
Hoskovcová, PhD.

Vstřícné, věcné. Ukázky konkrétních
situací hodnotím velice pozitivně - vychovatelka ŠD v ZŠ 4 roky
praxe.  Vstřícná, milá, věcná, předala vědomosti
a zkušenosti - učitelka ZŠ 11 let praxe. Výborné, praktické, odborné - učitelka
MŠ 3 roky praxe. Seminář byl hezky veden, dobrá práce lektorky - učitelka MŠ 9
let praxe. Paní doktorka je velice příjemná a probíraná témata vždy názorně
předvedla, což se mi líbilo - učitelka 3 roky praxe.

Jóga pro děti předškolního a mladšího školního věku - 11. 4. 2014 - lektorka Ing.
Dagmar Lišková

Profesionální, klidní, upřímné. Děkuji.
Tento seminář pro mne přišel v pravou chvíli - učitelka MŠ 30 let
praxe.  Velmi zajímavé, lektorka vedla
kurz moc pěkně, hodnotím hlavně praktické náměty, materiál - speciální pedagog
MŠ 8 let praxe. Výborné začlenění do problematiky, mnoho možné literatury a
nabídka využitelných cvičení - učitelka MŠ 2 roky praxe. Velmi dobře! 1* -
učitelka MŠ 35 let praxe.

Taneční příprava pro předškoláky - 23. 4. 2014 - lektorka MgA. Helena Peerová

Super! Velice příjemné, promyšlené,
kvalitní - učitelka. Zapálená, milá, vše dobře vysvětlí, perfektní a
srozumitelná mluva, kvalitní profesionál - učitelka MŠ. Celý seminář probíhal
v naprosto pohodové atmosféře, byl velmi motivující - učitelka MŠ 2 roky
praxe.  Sympatická, vstřícná, nápaditá,
výborně připravené - učitelka 25 let praxe. Sympatické vystupování, hodně
praxe, názorné, velmi se mi líbilo - učitelka MŠ 4 roky praxe.

Tradiční hračka z textilu dne 29. 4. 2014 - lektorka Jarmila Horná

Podnětné, výborné, hlavně praktické -
učitelka 29 let praxe. Výborně, příjemná atmosféra! - učitelka 4 roky praxe.
Velmi se mi líbilo, že to bylo vše bez teorie - učitelka 13 let praxe.

Inspirativní a zábavné úlohy v českém jazyce dne 30. 4. 2014 - lektorka PaedDr. Eva
Schneiderová

Srozumitelné, přínosné - hlavně
praktické použitelné ve školní praxi - učitelka ZŠ 15 let praxe, Nadšená,
tvůrčí, profesionální, nápaditá - učitelka ZŠ 18 let praxe. Skvělé, velmi
pozitivní atmosféra - učitelka ZŠ 26 let praxe.

Syndrom vyhoření dne 25. 4. 2014 - lektorka PhDr. Kateřina Fořtová

Velmi dobré, velice příjemné - učitelka
34 let. Lektorka profesionální - úžasná - učitelka MŠ 20 let praxe. Milá
lektorka, dobré vyjadřovací schopnosti - učitelka 6 let praxe