Přihláška

Závazná přihláška2.xls (28 kB)

Studio aktivit a vzdělávání o.p.s., 5. května 52, Praha 4, 140 00, IČO 
www.studio-av.cz,  kubicova.studio@seznam.cz, kubice.studio@seznam.cz
mobil: 725 836 714, 725 845 550, 224 252 312
             
Fakturační a kontaktní údaje o škole - otisk razítka
IČ* Název školy Ulice Místo PSČ Telefon E-mail
             
             
             
Závazná přihláška na vzdělávací akce
             
Číslo kurzu* Příjmení účastníka* Jméno* Titul* Datum nar.* Osobní telefon Osobní E-mail
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Údaje vytištěné tučně s hvězdičkou jsou nutné.
Tuto přihlášku si upravte podle potřeby a zašlete mailem nebo poštou na adresu Studio aktivit a vzdělávání o.p.s., 5. května 52, Praha 4, 140 00.  Pro přihlášení stačí napsat jen mail s údaji IČ školy, titul, jméno, příjmení a datum narození. Pro rychlou komunikaci nám pomůže i osobní telefom.
Přibližně dva týdny před konáním semináře mailem nebo poštou obdržíte pozvánku.      
Žádný ze seminářů se nekoná v sídle společnosti. Informace na telefonním čísle 725 836 714 nebo 725 845 550.  
             
             
Datum:            
      Razítko a podpis řed.školy    
Napište prosím náměty na semináře, které postrádáte: